NIR höll workshop med SWHAP företag i Sydafrika

Ett av NIRs mest omfattande och längsta program är Swedish Workplace HIV/Aids Program (SWHAP).  Som ett steg i att utveckla och ytterligare färbättra programmet besökte NIR tillsammans med IF Metall (medgrundare till SWHAP) Etiopien, Sydafrika och Zambia i slutet av oktober.  Resan inkluderade besök till arbetsplatser och företag men också möten med Sida, ILO och de svenska ambassaderna.
Breakmeet

I Johannesburg hölls en workshop med företag och fack. De är den viktigaste delen av SWHAP. Det finns ett starkt engagemang för programmet och man belyser betydelsen av programmet. I workshopen handlade diskussionerna handlade om utmaningarna för arbetsmarknaden i fråga om hälsa och utbildning kommande åren och hur SWHAP modellen kan användas för att adressera dessa för en långsiktig hållbarhet och utveckling

 

 

 

 

 

sandvi

Besök på Sandvik Johannesburg. Sandvik är engagerade i SWHAP sedan många år. Man har också varit drivande i att uppmuntra och stötta implementering av SWHAP i sin leverantörskedja.

 

 

 

Foto: NIR