Social dialog för att stärka hållbarhet – SWHAP

Nyckeln till framgång i SWHAP programet är att aktivt jobba med relationerna på arbetsplatserna. Ansvaret är delat mellan medarbetare och arbetsgivare. NIR driver SWHAP tillsammans med IF Metall sedan 2004. Läs mer om de senaste resultaten och aktiviteterna och i programmets nyhetsbrev.