Seminarium om ledarskap i komplexa miljöer på CSR-dagen

8 november

Vilket ledarskap krävs för att bygga framgångsrika företag i komplexa miljöer? Hur kan företag uppnå hållbar tillväxt och samtidigt värna om det lokala samhället i ett land som Irak? Hur kan huvudkontoret stödja landschefer i världens mest komplexa miljöer? Diskutera denna typ av utmaningar med en panel av experter och hör vad 100 landschefer har att säga om detta i NIRs nya bok Management in Complex Environments – Questions for Leaders.
(Seminariet hålls på engelska).

Seminariet ordnas i samband med CSR-dagen. För att anmäla dig, klicka här.