Zimbabwe

Zimbabwe har genomgått stora prövningar det senaste decenniet med stagnerande ekonomi och starka motsättningar mellan olika grupper i samhället. Sedan 2009 regerar de två största partierna landet i en koalitionsregering. Även om utvecklingen har gått framåt och många har fått det bättre sedan 2008, då landet plågades av hyperinflation, koleraepidemi och våldsutbrott, kvarstår stora utmaningar när det gäller ekonomisk återhämtning och politisk stabilisering.

2009 inledde vi ett samarbete med de fyra största näringslivsorganisationerna i Zimbabwe. Det långsiktiga syftet är att stödja den privata sektorn i att bli en drivande kraft för ekonomisk återhämtning och utveckling.

Programmet består framför allt av utbildningsinsatser, och stöttar näringslivet i deras ambition att påverka landets ekonomiska ramverk så att återuppbyggnaden präglas av kunskap om sunda ekonomiska principer, marknadsekonomi, och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Sedan 2009 har även flera studiebesök organiserats, exempelvis har en grupp zimbabwier varit i Sverige för att studera svenska arbetsmarknadsstrukturer.

Zimbabwe får allt större internationell betydelse, framför allt inom gruv- och jordbrukssektorn. Landets infrastruktur är förhållandevis god, men företagen i landet behöver teknisk hjälp, innovationer, ny teknik och andra insatsvaror från utländska företag för att kunna bygga upp ekonomin.