Vitryssland

NIR har varit närvarande i Vitryssland sedan 2010 med fokus på att stödja en hållbar ekonomisk utveckling i landet. NIRs program inriktade sig på att bidra till utvecklingen av den privata sektorn och dess bidrag till ekonomiska reform genom kapacitetsuppbyggnad av två arbetsgivarorganisationer och ekonomiministeriet.

Stödet till arbetsgivarorganisationerna syftade till att stärka deras kapacitet att lobba för en nationell företagsagenda gentemot regeringen för att påverka dem att förbättra näringslivsklimatet. NIRs utbildningsprogram på ekonomiministeriet ökade kunskapen och kapaciteten hos chefer inom bolagsstyrning och förvaltning av statligt ägda företag, finansiella system, riskhantering och affärsprocesser. En tredje del i programmet syftade till att öka kontakter och skapa nätverk mellan svenska och vitryska ekonomiska aktörer genom diskussioner kring investeringar, utveckling av ekonomi och företag samt genom studiebesök till Sverige från vitryska representanter inom ICT sektorn.

De personer och institutioner som deltog i programmet erhöll både kunskap och praktiska verktyg för att kunna bidra till ekonomiska reformer i Vitryssland. NIR strävar efter ett långsiktigt engagemang med Vitryssland och tittar nu på att fortsätta stödja offentliga och privata aktörer inom områden som omstrukturering och diversifiering av ekonomin, förbättring av företags och investeringsklimat genom kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad.

Vill du veta mer om vårt arbete i Vitryssland, kontakta Henrik Hallgren