Swedish Workplace HIV and AIDS Programme

Swedish Workplace HIV and AIDS Programme (SWHAP) handlar om att begränsa spridningen av HIV och AIDS söder om Sahara. Idag stöttar programmet direkt eller indirekt över 350 arbetsplatsprogram i tio länder. Syftet är att företag och medarbetare ska arbeta med att förhindra spridningen av HIV och minska effekterna av sjukdomen.

SWHAP är ett projekt som drivs gemensamt av NIR och IF Metall. Sida och dess norska motsvarighet, Norad, ger ekonomiskt stöd. Bland de svenska företag som medverkar finns ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Dyno Nobel, Ericsson, Sandvik, Scania, SKF, Swedish Match, Tetra Pak och Volvo.

Cirka 32 000 medarbetare på olika arbetsplatser har på olika sätt berörts av projekten, liksom 5 000 familjemedlemmar, och 20 000 i samhällen kring företagen. SWHAP finns i Botswana, Kenya, Demokratiska Republiken Kongo, Namibia,  Rwanda, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

HIV och AIDS innebär inte bara svåra konsekvenser för samhället och individen som drabbas, utan även för företagen. Arbetsplatsen är dessutom en bra plats att inleda hälsofrämjande insatser på. Vi tillbringar mycket tid på arbetet, och våra attityder och beteenden styrs ofta av vad som gäller på arbetsplatsen. Därför arbetar SWHAP med arbetsplatskommittéer som drivs av företaget och medarbetarna gemensamt, och vars uppgift är att planera olika aktiviteter som frivillig testning och rådgivning, utbildning, distribution av kondomer, och parrådgivning. Även omvårdnad och behandling ingår i många projekt.

Programmet har varit oerhört framgångsrikt, och deltagarna i det ombeds ofta att dela med sig av sina erfarenheter till andra som arbetar med HIV och AIDS. Nyckeln till framgång är att ansvaret för att planera och implementera projekten ute på arbetsplatserna, är delat mellan medarbetare och arbetsgivare.

Vill du veta mer om vårt arbete mot HIV och AIDS, kontakta Alessandra Cornale eller besök projektets webbplats.