Swedish Workplace HIV and AIDS Programme

14 år av att samarbete på arbetsplatser har stärkt företagen, anställda och räddat liv.

Swedish Workplace HIV and AIDS Programme (SWHAP) startades 2004. Programmet har varit oerhört framgångsrikt och nyckeln till framgång är att ansvaret för att planera och implementera programmet ute på arbetsplatserna, är delat mellan medarbetare och arbetsgivare. Genom det gemensamma engagemanget byggs förtroendet mellan parterna upp som stärker företagets förmåga att hantera utmaningar kring stigman, mångfald och hälsa. Detta bidrar till företagens hållbarhet. SWHAP är från och med 2019  Swedish Workplace Program. Ett globalt program för att främja social dialog på arbetsplatser baserat på 14 år av unika resultaten från SWHAP.

SWHAP startade med syftet  att företag och medarbetare gemensamt ska arbeta med att förhindra spridningen av HIV och minska effekterna av sjukdomen. Idag finns SWHAP program på över 600 arbetsplatser i elva länder söder om Sahara. Modellen för programmet kan anpassas för att omfatta det egna företagets arbetsplats eller för att stärka leverantörsled, kunder eller det kringliggande samhället.    

Detta är en av programmets styrka då HIV och hälsofrågor innebär inte bara svåra konsekvenser för samhället och individen som drabbas, utan även för företagen. Arbetsplatsen är en bra plats att inleda hälsofrämjande insatser på. Vi tillbringar mycket tid på arbetet, och våra attityder och beteenden styrs ofta av vad som gäller på arbetsplatsen. Därför arbetar SWHAP med arbetsplatskommittéer som drivs av företaget och medarbetarna gemensamt, och vars uppgift är att planera olika aktiviteter som frivillig testning och rådgivning, utbildning, distribution av kondomer, och parrådgivning. Även omvårdnad och behandling ingår i många projekt.

Idag nås över 32 000 medarbetare på olika arbetsplatser av projektet, liksom 5 000 familjemedlemmar, och 20 000 i samhällen kring företagen. SWHAP finns i Botswana, Kenya, Demokratiska Republiken Kongo, Namibia,  Rwanda, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Programmet har drivits gemensamt av NIR och IF Metall med ekonomiskt stöd av främst Sida. Bland de svenska företag som medverkar finns ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Dyno Nobel, Ericsson, SAAB, Sandvik, Scania, SKF, Swedish Match, Tetra Pak och Volvo.

Vill du veta mer om vårt arbete mot HIV och AIDS, kontakta Alessandra Cornale eller besök projektets webbplats.