Palestina och Israel

För att bidra till en positiv ekonomiska utveckling i Palestina, samarbetar NIR med palestinska, israeliska och svenska företag och organisationer.  NIRs engagemang startade under 1990-talet ur övertygelsen om att ekonomisk och social utveckling och jämställdhet är en viktig del i en fredsprocess.
Målsättningen är att bidra till ekonomisk utveckling i Palestina. Huvudfokus är:

• Fortsätta främja dialog för att diskutera ekonomisk policy och frågor kring näringslivets roll i fredsbygget.
• Aktivt driva projekt för att öka de internationella kontaktytorna för det palestinska näringslivet.

Sedan 2005 har NIR främst kanaliserat sina insatser genom Palestine International Business Forum (PIBF). Starten av PIBF var ett möte 1994 i Stockholm där ordföranden i PLO, Yassir Arafat, och Israels utrikesminister Shimon Peres, träffade svenska näringslivsföreträdare och bad om deras engagemang som stöd för fredsprocessen. Mellan 1994 och 2001 hölls ett antal möten för att se vad NIR kunde göra för att få bästa möjliga effekt på plats. 2001 startade PIBF informellt och var då ett helt unikt projekt mellan israeler och palestinier. Fyra år senare grundades PIBF formellt, med stöd av SIDA.

PIBF är ett unikt projekt som visar att det går att upprätthålla en relevant dialog mellan palestinska och israeliska privatsektoraktörer trots den pågående konflikten. Arbetet med PIBF har för NIR skapat goda relationer med det regionala näringslivet och särskilt med privatsektororganisationer som Palestinian Trade Center (PalTrade) och Israeli Manufacturers’ Association of Israel. PIBF koordineras på plats i Palestina med medarbetare från Palestina, Israel och Sverige.

Vi har sedan 2005 genomfört ett antal program i Palestina. Programmet som pågår nu har som mål att öka internationell handel i området, genom att hjälpa palestinska företag skapa strukturer för att arbeta internationellt. Några delprojekt är:

  • I maj 2017 bestämde sig den europeiska utvecklingsbanken EBRD att inkludera Palestina under ramen för sitt program SEMED. Genom vår plattform och nätverk initierade och faciliterade NIR de formella kontakterna som möjliggjorde att EBRD och den palestinska myndigheten att inleda relationer. EBRDs insats innebär investeringar som uppgår till 30 miljoner USD för att bland annat utveckla hållbara energilösningar, men även investeringar riktade för att stärka kvinnor och unga entreprenörer.
  • Stöd att etablera ICC Palestine, vilket motsvarar svenska Handelskammaren.
  • Stöd att utveckla Jerusalem Arbitration Center (JAC), ett palestinskt-israeliskt skiljedomsinstitut.
  • Insatser  inom turistindustrin, detta för att öka intresset Palestina som turistmål och öka användandet av den palestinska servicesektorn.

www.pibf.net

Vill du veta mer om vårt arbete i Palestina, kontakta Petter Sjöblom