Nordkorea

NIR har ett längre engagemang gentemot Nordkorea och har bland annat fram till 2015 arbetat med utbildningsinsatser. Målet är att öka kunskapen om marknadsekonomi, företagsekonomi, hållbart företagande och internationell handel.

Insatserna är godkända av UD och i linje med Sveriges och EU:s engagemangspolitik. Det görs löpande avstämningar med UD för att säkerställa att alla regelverk följs.

Vill du veta mer om vårt arbete i Nordkorea, kontakta NIR.