Myanmar (Burma)

Myanmar är rikt på naturresurser, har en stor befolkning och stor utvecklingspotential. Landet befinner sig i snabb förändring sedan ett par år tillbaka. Landets stora behov av infrastruktur och konsumentprodukter gör det till en intressant marknad för svenska företag. Samtidigt är Myanmar ett av världens fattigaste länder, och starkt präglat av sin långa historia av konflikt och förtryck. Dialog och engagemang är nödvändiga redskap för att åstadkomma en hållbar ekonomisk utveckling.

NIR har följt utvecklingen i landet och byggt upp nätverk och kunskap både i och utanför landet under snart ett decennium. Vi erbjuder politisk och ekonomisk analys, relationsbyggande och riskanalys med särskilt fokus på mänskliga rättigheter för våra medlemmar.

NIR har även drivit ett utvecklingsprogram i Myanmar som fokuserade på att stödja ekonomisk utveckling och demokratisering. Inom ramen för programmet stöttades uppbyggnad av relationen mellan fack och arbetsgivare, genom att skapa förutsättningar för en ömsesidig förståelse för varandras roller. Hjälp till lokala näringslivsorganisationers förmåga att utveckla företagsklimatet ingick också för att öka förutsättningarna för hållbart företagande samt bidra till ekonomiska reformer.

Vill du veta mer om vårt arbete i Myanmar, kontakta Henrik Hallgren