Ledarskap i komplexa miljöer

Management in Complex EnvironmentsLadda ner boken här

Företag som verkar i komplexa miljöer behöver en djup förståelse av den ekonomiska, politiska, sociala och konfliktrelaterade dynamik de är eller riskerar att bli en del av. Denna förståelse och insikt är avgörande för företagens förmåga att identifiera möjligheter, hantera risker, utveckla sin verksamhet samt skapa ett meningsfullt bidrag till stabilitet och utveckling. I en värld där globalisering och teknologisk utveckling ständigt minskar avstånden till både möjligheter och utmaningar blir detta ett allt viktigare område.

Det är mot denna bakgrund som NIR driver programmet Ledarskap i komplexa miljöer (eng. Management in Complex Environments, MiCE). Genom skräddarsydda utbildningar främjar programmet ett ömsesidigt lärande för olika nivåer i företaget för att de bättre skall stå rustade att hantera riskerna som verksamhet i komplexa miljöer medför, och framförallt, ta tillvara på möjligheterna som uppstår.

Som en ovärderlig resurs för företagsledare och andra engagerade i företagsverksamhet i komplexa miljöer har NIR tagit fram boken Management in Complex Environments: Questions for Leaders. Denna bok kombinerar expertanalys, företags egna fallberättelser och reflektioner från över hundra företagsledare. Baserat på denna gedigna och unika kunskapsbank ställer boken de centrala frågor som behövs för att bättre förstå en komplex miljö och att leda företaget i densamma.

“This book poses the right questions for leaders to consider in defining the right approach to managing ever increasing complexity in our industry.”
– Mark Cutifani, CEO, Anglo American plc

“In times gone by, when they got caught up in violent conflicts, too many companies plaintively asked, “How were we supposed to know?” The answer lies in asking questions of the kind this book recommends for business leaders. Using them will contribute to making complex environments more peaceful and secure for companies and communities alike”.
– Dan Smith, Secretary General, International Alert, London

Boken visar på ett konkret sätt hur ledare som ställer sig dessa frågor kan hjälpa sitt företag att nå ett brett spektrum av mål, bland annat relaterade till tillväxt, legala faktorer, tekniska problem och lösningar samt sociala rättigheter.

För mer information om boken eller projektet, vänligen kontakta info@nir.se.

Boken finns att ladda ner gratis i PDF-format överst på denna sida och kan beställas via Amazon.com eller Adlibris.com till självkostnadspris.

Boken är utvecklad av NIR och finansierad av Sida.

“In a changing and challenging world, both leaders and the companies they manage will be far more successful as they become more attentive to the questions and insights set out in this book”.

Olof Faxander, President & CEO, Sandvik AB
Tom Johnstone, President & CEO, AB SKF
Ronnie Leten, President & CEO, Atlas Copco AB
Martin Lundstedt, President & CEO, Scania AB
Jonas Wiström, President & CEO, ÅF AB