Iran

Sverige och Iran har haft affärsförbindelser under mycket lång tid och Iran är traditionellt en viktig marknad för svenska företag. Vissa företag har haft verksamhet i Iran under nära 100 år och är uppskattade för produkter och tjänster av hög kvalitet. Iran erbjuder intressanta handels- och investeringsmöjligheter för svenska företag och de inhemska behoven matchas av unik svensk kompetens. Iran är också intressant på grund av sitt strategiska regionala läge.

Konflikten om Irans kärntekniska program har länge inneburit särskilda svårigheter för företag som har haft intressen i landet. När avtalet om det kärntekniska programmet börjar implementeras öppnas nya intressanta affärsmöjligheter på nytt.

NIR arbetar för att upprätthålla, skydda och öka svenska affärsintressen i Iran sedan nära ett decennium. Vi arbetar genom kunskapsdelning, nätverkande och informationsinhämtning i nära dialog med våra medlemsföretag.

Är du intresserad av mer information kontakta: Henrik Hallgren