Colombia

Det främsta hindret för en ekonomisk utveckling i Colombia är den väpnade konflikt som pågår i landet sedan mer än 50 år.

Vi har verkat i Colombia sedan mitten av 1990-talet, och målet är bidra till en varaktig fred. I landet har vi främst drivit två projekt, ett av dem tillsammans med LO och TCO, och våra respektive systerorganisationer i Colombia. Inom detta initiativ, har vi bland annat tagit fram en förhandlingsmanual tillsammans med de colombianska och svenska fackliga organisationerna och arbetsgivarna. Manualen används lokalt på företag och har gett mycket goda resultat för båda parter. Eftersom man var ovan vid att förhandla utan att hamna i konflikt, fanns ett stort behov av en insats som bidrar till att undvika detta. Förhandlingsprojektet avslutades 2012, och parterna fortsätter nu att utveckla samarbetet lokalt. För vår del fortsätter engagemanget genom utbyten och seminarier.

I det andra projektet arbetar vi tillsammans med den colombianska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, ANDI och tankesmedjan FIP, i ett projekt där vårt fokus är att bidra till en hållbar fredsprocess. Vi har bland annat tagit fram verktyg för hur företagen kan verka i områden som präglas av konflikt, vilket innebär en miljö där illegala grupper är en del av tillvaron, och där risken för utpressning och mutor är stor. Vårt verktyg bidrar till kunskap i hur man hanterar detta.

NIR har också varit med i arbetet att ta fram verktyg för hur man hanterar arbetskraft från vad som definieras som riskgrupper, exempelvis internflyktingar och avmobiliserade – unga personer som riskerar att rekryteras till illegala grupper. Ett konkret resultat är att svenska företag och vi tillsammans tagit fram en pilot för yrkesutbildning för ungdomar i riskgrupper. Företagen behövde utbildade mekaniker, ett antal ungdomar behövde sysselsättning – resultatet blev en förbättring för båda parter. Samtidigt bidrog detta till samhället företagen i verkar igenom att minska antalet personer som engagerar sig i kriminell verksamhet eller den pågående konflikten i landet. Inom samma projekt har vi yrkesutbildat personer som tidigare medverkat i kriminella grupper eller som riskerar att dras in i sådana. Efter utbildningen har ett antal av dessa personer fått anställning på svenska företag i landet, eller startat egna verksamheter.

Vill du veta mer om vårt arbete i Colombia, kontakta Alessandra Cornale