Afghanistan

NIR genomförde 2014-15 tillsammans med SIPRI en omfattande studie om privatsektorns förutsättningar i Afghanistan. Studien, som finansierades av Sida, beskriver hindren för företagande i landet och privatsektorns möjligheter att bidra till Afghanistans utveckling och säkerhet. Med resor till fem av landets provinser är den en av de mest omfattande utredningarna på temat under senare år. Den offentliga rapporten släpptes i oktober 2015 med presentationer i Kabul, Stockholm, Bryssel och Washington DC.

Download executive summary here

Download report here

Afghanistan befinner sig i ett ovisst läge i inledningen av det s k ”omvandlingens årtionde” 2015-24, när den internationella militära närvaron trappats ner. Å ena sidan har valet av president Ashraf Ghani ingett förhoppningar om en fredsprocess och sedan länge nödvändiga reformer, å andra sidan står landet inför enorma utmaningar vad gäller säkerhet, korruption, fattigdom och bristande förutsättningar för ekonomisk utveckling. Skeendena i den omgivande regionen är också viktiga för möjligheten att förverkliga landets utvecklingspotential.

NIR:s arbete faller inom ramen för Sveriges långsiktiga bilaterala stöd till Afghanistan fram till 2024. Syftet är att medverka till förbättrade förutsättningar för företagande och att bidra till socioekonomisk utveckling. NIR besitter ett omfattande nätverk av kontakter och expertis inom ekonomi och politik i Afghanistan och internationellt.

Vill du veta mer om vårt arbete i Afghanistan, kontakta Henrik Hallgren.