Program

 

 

NIR driver att antal program runt om i världen. Programmens övergripande mål är alltid att bidra till att öka den ekonomiska och sociala stabiliteten i ett land eller en region, för att göra det lättare för svenska och inhemska företag att verka där. Hur vi gör det, varierar utifrån vilka behov som finns.

I programmen samarbetar vi alltid med lokala näringslivsorganisationer. I Sverige arbetar vi ofta med andra aktörer, till exempel fackföreningar, universitet och statliga myndigheter. Dessa samarbeten gör inte bara vårt arbete mer effektivt, de visar också våra partners vilka erfarenheter vi har i Sverige.