Medlemmar

  • NIR är en medlemsorganisation. Våra medlemmar är stora exporterande företag och organisationer, myndigheter och banker som stödjer export och handel.

    NIR företräder genom sina medlemmar en stor del av svensk export och industri. Vi arbetar på komplexa marknader där vi bedömer att det finns en potential för svenska företag, på lång eller kort sikt. Genom att förstå samhället, kulturen och marknaden, etablera relationer och hjälpa till att skapa strukturer för företagande, gör vi det enklare för svenska företag att etablera sig och att verka hållbart. Det är våra medlemsföretag som styr verksamhetens inriktning. Genom deltagande i NIRs styrelse påverkar medlemmarna vilka frågor och länder som organisationen prioriterar.

    Medlemmarna i NIR får tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster som kan hjälpa dig att värdera de möjligheter och risker som finns på komplexa marknader. Vi erbjuder våra medlemmar unik kunskap och information. Vi utför också lokala projekt som förbättrar villkoren för att göra affärer på plats i de länder där våra medlemmar har intresse.

    Genom åren har vi utvecklat en mängd olika verktyg som tillsammans eller för sig kan användas för att påverka möjligheterna till långsiktigt framgångsrika affärer. Exempel på våra verktyg och metoder är: nätverk, seminarier, resor, rapporter, olika utbildningsprogram.

    Är du intresserad av mer information, kontakta ceo@nir.se

  • Medlemmar 2020