Vad vi gör

Världen blir allt mindre med hjälp av modern teknologi. Många länder tar sig ur fattigdom och utvecklar sin industri och nya konsumtionsmönster. Snabbast sker utvecklingen i de fattigaste länderna där tillväxten ofta är mycket stark. Det betyder att svenska företag måste finnas på plats för att bibehålla sin konkurrenskraft. Vi finns för att minska svårigheter i de miljöer där tillväxt och nya möjligheter finns.  Detta hjälper våra medlemmar att bättre förstå villkoren för att göra långsiktigt hållbara och ansvarsfulla affärer även i utmanande miljöer.

Vi bidrar med kunskap, analyser och nätverk. Ofta arbetar vi med projekt som underlättar för ekonomisk utveckling och ett bättre affärsklimat. Det betyder att vi är involverade i en rad utbildnings- och kapacitetsutvecklingsprojekt för lokala institutioner, organisationer och företag.

Vi gör det därför att våra medlemmar vet att de – liksom de länder där de verkar – tjänar på en fungerande demokrati, en utbildad och hälsosam befolkning, minskade konflikter och ökad förutsägbarhet. Det är det vi menar med företagens långsiktiga intressen.

Några exempel på våra verktyg:
• Utbildning i påverkansarbete
• Erfarenhetsutbyte i hur man kan bygga relationer mellan fack och arbetsgivare
• Yrkesutbildning för exempelvis mekaniker
• Seminarier om kvinnors roll i näringslivet
• Utbildning i hållbart företagande, det vi ofta kallar Corporate Social Responsibility
• Stöd till hiv- och aidsarbete på arbetsplatsen
• Seminarier om marknadsekonomi och internationell handelsrätt
• Dialogfrämjande mellan olika parter

Vi tar även fram underlag i form av akademiska studier, rapporter eller praktiska exempel inom frågor som ligger nära våra projekt i olika delar av världen. Ett exempel är en handbok och riktlinjer för hur ett företag kan verka i en komplex miljö, ett annat en studie om sambandet mellan ekonomisk och demokratisk utveckling.