Om oss

Vad gör NIR?
NIR stöttar näringslivets långsiktiga intressen och arbetar med social och ekonomisk utveckling på marknader som är politiskt, ekonomiskt eller socialt komplexa. Konkret arbetar vi med kapacitetsutveckling, utbildningar, rapporter. Vad som görs beror på vilket behov som finns. Alla våra aktiviteter är långsiktiga.

Hur arbetar vi?
Vi fokuserar i huvudsak på att förbättra de strukturella förutsättningarna för näringslivet i de länder vi arbetar i. Det innebär i sin tur att förutsättningarna för social och ekonomisk utveckling förbättras. Vi samarbetar både med det privata näringslivet och med den offentliga sektorn, både i Sverige och utomlands. Vi arbetar också med att skapa nätverk.

Var arbetar vi?
Vårt huvudkontor finns i Stockholm, vi har också lokala representanter i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. Just nu verkar vi i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.

Hur ser vår historia ut?
NIR grundades 1960 av Marcus Wallenberg Jr och hette då IRU. Till en början handlade mycket av arbetet om Sveriges förhållande till EEC. 1978 bytte vi namn till Näringslivets Internationella Råd, NIR och vi arbetade då främst på olika tillväxtmarknader. Under 2000-talet fokuserades uppdraget till att långsiktigt stötta näringslivet i länder eller områden som är politiskt, ekonomiskt eller socialt komplexa.

Vilken typ av organisation är NIR?
Vi är en ideell förening.

Hur finansieras NIR?
NIR finansieras av våra medlemmar. När våra mål överensstämmer med andra organisationers mål, som exempelvis Sidas, kan vi samarbeta med dem och därmed få extern finansiering för olika projekt.

Vilka är våra grundstenar?
Vi bygger vårt arbete på övertygelsen att näringslivet kan vara en positiv kraft i samhället och att företagens insikter och förmågor bidrar till en att skapa hållbar utveckling. Vi tror också på dialog och engagemang som den bästa vägen att skapa utveckling.