NIR till Alger

15-16 maj, NIR besökte Algeriet för möten med ministerier och myndigheter, internationella representanter, svenska företag och lokal privatsektor i samarbete med Sveriges ambassad.