NIR till Fredssignatur i Colombia

NIR inbjöds att delta i Fredsignatur i Cartagena den 26 september på grund av dess medlemmars långsiktiga engagemang i fredsbyggande process och bidrag till utvecklingen av landet.