NIR söker spansktalande praktikant för våren 2018

Vi söker nu en praktikant för våren 2018. Du kommer främst att bistå våra projektledare i arbetet med våra projekt i Latinamerika. Goda kunskaper i spanska är därför ett krav. Du får gärna ha erfarenhet av studier, arbete eller ha bott utomlands.

Om NIR

NIR stöttar näringslivets långsiktiga intressen och arbetar med social och ekonomisk utveckling på utveckling- och tillväxtmarknader med komplexa utmaningar. Våra insatser fokuserar på att förbättra de strukturella förutsättningarna för näringslivet i dessa länder. Det innebär i sin tur att förutsättningarna för social och ekonomisk utveckling förbättras. Vi samarbetar både med det privata näringslivet och med den offentliga sektorn, i Sverige och utomlands. Vi arbetar också med att skapa nätverk lokalt och globalt. Våra målsättningar stöttar de globala utvecklingsmålen. Vi har därför ofta ett nära samarbete med Sida och UD för finansieringen av våra projekt. Vi bygger vårt arbete på kunskap och innovation som finns hos företag. Genom dialog, engagemang och kunskapsutbyte gynnar detta kapacitetsutveckling lokalt och globalt mot en hållbar utveckling.

Om praktiken

Som praktikant hos oss deltar du i den löpande verksamheten såväl inom projekt som i grundorganisationens arbete. Du kommer att delta i planering och genomförande av projekt tillsammans med programansvariga projektledare. Uppgifterna varierar från researchuppgifter, omvärldsbevakning till att förbereda möten och organisera event, skriva protokoll och författa rapporter. Du är delaktig i det mesta som händer inom organisationen och får delta i en mängd möten, seminarier och konferenser.

Vi söker dig som vill göra praktik som del av din utbildning på universitet eller högskola och där NIR:s arbete är relevant, så som statskunskap, ekonomi, freds- och konfliktkunskap, utvecklingsstudier eller juridik.

Det är meriterande om du har kunskap om att arbeta med kommunikation, web och layout. Du skall kunna skriva god svenska och även behärska engelska i tal och skrift. Det är också meriterade om du talar arabiska, franska eller ryska.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga uppgifter är att bistå VD och programansvariga med underlag och förberedelser inför möten, resor och konferenser liksom marknadsföring och övergripande planering av innehåll och logistik. Kortare utredningsuppdrag ingår även i det löpande arbetet, till exempel att ta fram underlag för start av nya projekt i organisationen.

Exakta arbetsuppgifter kan komma att ändras under arbetets gång och utformas och planeras i samverkan med praktikanten.

Ansökningar skickas till: info@nir.se

Sista ansökningsdag är 20 januari 2018, men intervjuer sker löpande.