NIR på SIPRI:s internationella workshop “Russia-China Rapprochement and its Impact on Asia and Europe”

NIR deltog vid SIPRI:s internationella workshop “Russia-China Rapprochement and its Impact on Asia and Europe” på tema Energi- och resursengagemang. Den associerade rapporten finns för nedladdning här med ett bidrag om Kinas och Rysslands engagemang i Vitryssland av NIR:s Henrik Hallgren.