NIR och SIPRI släpper gemensam rapport om Belt and Road.

Kinas Belt and Road-initiativ (BRI) är ett av vårt årtiondes största och mest ambitiösa ekonomiska och utrikespolitiska företag. NIR:s fokus på BRI syftar till att kartlägga och bygga kunskap kring BRI:s roll i global och regional ekonomisk utveckling och på möjligheter och risker för multinationella företag.

Under 2017 har NIR tillsammans med SIPRI tagit fram en rapport som behandlar effekterna i tre olika länder. Rapporten, som släpps vid ett avslutande rundabordssamtal 14 december 2017, avrundar en rad aktiviteter av NIR under 2017 med mötesprogram i Kina och i BRI-länderna Vitryssland, Myanmar och Centralasien.

Läs hela rapporten här:

NIR-SIPRI Insights Paper – Belt and Road

Projektet har fått stöd av FBA, Folke Bernadotteakademin, via Fredsmiljonen. Bidraget finansierar aktiviteter som rör nedrustning, säkerhetspolitik, fredsfrämjande utveckling, konfliktförebyggande och konflikthantering.