NIR lansererar Sustainable Bank Management Programme i Kuba 2016-2019

I december 2016 lanserade NIR ett nytt treårigt projekt i Kuba, Sustainable Bank Management Programme. Programmet består dels av teoretisk utbildning, med fokus på områden inom internationell handel och finans, och dels av ett omfattande fallstudiearbete, där utbildningens  teoretiska del omsätts i praktisk handling genom att deltagarna identifierar utmaningar inom sina egna organisationer. Därigenom resulterar programmet i en utvecklingsprocess, där faktiska problem analyseras och bearbetas med kontinuerligt stöd av svenska mentorer.

Totalt kommer omkring 75 personer att utbildas inom programmet, fördelat på tre faser med 25 deltagare vardera.

Projektet bygger på erfarenheter från NIRs tidigare bankutbildning i Kuba under åren 1999-2003, då tillsammans med den kubanska centralbanken och Centrum för Bank och Finans vid KTH. Då liksom nu finansieras projektet av Sida.

Ett första besök i Havanna inom projektet genomfördes i mitten av februari. Tillsammans med den kubanska centralbanken och dess utbildningsenhet liksom kommersiella affärsbanker diskuterades då relevanta ämne och frågeställningar att inkludera i utbildningen.