NIR i Ukraina 9-11 november

NIR deltar i Sweden-Ukraine Cleantech Forum och besöker Kiev och Vinnytsia för möten med intressenter och partners.

För mer information, kontakta programansvarig på NIR och besök

http://swedishcleantech.in.ua/

http://www.business-sweden.se/Export/marknader/europa/Ukraina/rapporter–fakta2/