NIR deltog på Sidas Utvecklingsforum 2017

Den 19 oktober deltog NIR på Sida Utvecklingsforum 2017. NIR medverkade i en paneldiskussion om “Dialog mellan arbetsgivare och anställda – ett verktyg för mer demokrati?.  SWHAP belystes som ett konkret exempel på social dialog i praktiken och hur man kan använda arbetsplatser som en förändringsaktör. Panelen bestod av Sofia Svingby , ‎Vice President Corporate Responsibility, Atlas Copco, Mats Svensson, Internationell Sekreterare, IF Metall, och Gun Eriksson Skoog , Senior Policy Specialist, Sida.

För mer om SWHAP modellenUtvforum2017--social-dialog-1C_.

För mer om Sida Development Forum 2017.

 

 

Photo: Sida