NIR deltog i International Economic Forum in Kharkiv, Ukraina

NIR deltog vid International Economic Forum in Kharkiv den 22 september. Kharkiv som är Ukrainas andra största stad och ett nav för industri och tillverkning men också utbildning med sina 1,4  miljoner invånare. Förutom att delta i paneldiskussioner signerade NIR ett MoU med den regionala myndigheten för kring potentiellt samarbete och kunskapsöverföring i affärsklimatsfrågor i syfte att gynna en hållbar utveckling hos det lokala näringslivet i Kharkiv.  Kharkiv MoU Signing

Foto: NIR