NIR deltar vid Europa-Iran Forum

Den 3-4 oktober deltog NIR vid det fjärde Europe-Iran Forum i Zürich. Forumet samlar näringsliv, civilsamhälle, akademi och politiker för att informera och diskutera utvecklingen i Iran.