NIR deltar på OECD Forum Paris

5-6 maj

NIR:s VD deltog på OECD Forum i Paris som sammanfaller med OECD:s årliga ministerrådsmöte.