NIR besöker Israel och Palestina

27 september – 3 oktober
Besök i Israel och Palestina som ett led i pågående program.