Utbildning på Kuba

I mitten av oktober genomfördes den första delen av NIR’s bankutbildningprogram på Kuba

Utbildningen är en del av NIRs treåriga projekt i Kuba, Sustainable Bank Management Programme. Programmet består dels av teoretisk utbildning, med fokus på områden inom internationell handel och finans, och dels av ett omfattande fallstudiearbete, där utbildningens  teoretiska del omsätts i praktisk handling genom att deltagarna identifierar utmaningar inom sina egna organisationer. Därigenom resulterar programmet i en utvecklingsprocess, där faktiska problem analyseras och bearbetas med kontinuerligt stöd av svenska mentorer.

Totalt kommer omkring 75 personer att utbildas inom programmet, fördelat på tre faser med 25 deltagare vardera.

Projektet bygger på erfarenheter från NIRs tidigare bankutbildning i Kuba under åren 1999-2003, då tillsammans med den kubanska centralbanken och Centrum för Bank och Finans vid KTH. Då liksom nu finansieras projektet av Sida.