Framgångsrikt företagshälsoprogram besökte Sverige

Babcock Ntuthuko, Sydafrika, som bland annat är återförsäljare av Volvo Construction Equipment, besökte Sverige i september. Babcock Ntuthuko vann SWHAP Achievement Award for Most Comprehensive Programme 2016. Delegationen deltog i ett seminarie i Stockholm  om hälsoprogram “Fostering Healthy Workplaces”. Där berättade man om sina erfarenheter med SWHAP  men även utmaningar och lösningar för att hantera mångfalden på sina arbetsplatser för att implementera hälsoprogrammet. Babcocks hälsoprogram är omfattande och innebär bland annat att även korttidsanställda får tillgång till testning och och vård efter avslutad anställning. Idag känner 98% av de anställda känner till sin HIV status.

The benefits of the programme have improved morale and productivity – Mpho Matshane General Manager – SHERQ

 

 

 

 

Från vänster: Mpho Matshane och Eugene Penny från Babcock Ntuthuko besökte även Volvo Group i Göteborg

Foto: Binta Mutale, NIR