Expertis

NIR:s unika kompetens består i förmågan att kombinera djup förståelse för ekonomiska och politiska realiteter med ett flexibelt arbetssätt och ett brett sammansatt nätverk. Vi befinner oss i skärningspunkten mellan näringsliv och stat, högt utvecklad industri och länder i utveckling.

NIR är sedan ett halvt sekel fast förankrat i svensk industri, men vi känner oss lika hemma i världens nyaste utvecklingsekonomier. Vi baserar vårt arbete på djup fältkännedom och en genuin vilja att skapa långvariga relationer. Detta gör att vi kan hitta innovativa lösningar på gemensamma utmaningar.

NIR arbetar med ett antal övergripande områden som samtliga utgår från näringslivets förutsättningar och möjligheter att bidra till utveckling. Läs mer i flikarna nedan.

Vi är övertygade om att dialog och samarbete är det bästa sättet att hitta långsiktiga lösningar på gemensamma utmaningar. NIR arbetar brett med alla delar av samhället i de länder vi verkar. Vi samarbetar med näringslivsorganisationer, fackföreningar, universitet, myndigheter, civilsamhället och biståndsorganisationer och många andra.

I programmen samarbetar vi så gott som alltid med lokala näringslivsorganisationer. I Sverige arbetar vi ofta med andra aktörer, till exempel fackföreningar, universitet och statliga myndigheter. Dessa samarbeten gör inte bara vårt arbete mer effektivt, de visar också våra partners vilka erfarenheter vi har i Sverige.