"Business needs stability to flourish. More than stability – it needs equality. Free trade should be based on equal opportunities (...)"

Erik Belfrage, NIR Chairman 2005-2020

VILKA VI ÄR

NIR arbetar för att stärka svenska företags långsiktiga intressen i komplexa miljöer.  Vi är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation.

Våra medlemmar är de stora industri- och exportföretagen och organisationer och myndigheter som arbetar med global handel och närvaro. Vi bedriver verksamhet i ett 20-tal länder runt om i världen, där vi arbetar med våra medlemmar och lokala företag och organisationer att förbättra långsiktiga och hållbara affärer och investeringar.

Mer

VAD VI GÖR

Svenska företag är beroende av internationell handel och expansion för att vara konkurrenskraftiga. Tillväxten sker alltmer i länder där det kan finnas svårigheter att arbeta långsiktigt och ansvarsfullt. Därför behöver företagen utveckla sätt att vara långsiktigt framgångsrika som tar hänsyn till ekonomi, miljö och samhälle.

NIR hjälper svenska företag att utveckla sin potential på svåra marknader och vi arbetar aktivt för att stödja en hållbar utveckling i dessa länder. 

Mer

Nyheter

Annika Berglund ny styrelseordförande

Annika Berglund ny styrelseordförande

Styrelsen för Näringslivets Internationella Råd (NIR) har utsett en ny ordförande. Under våren 2019 tillkännagav Erik Belfrage, styrelsens ordförande i...

The Swedish Workplace Programme

The Swedish Workplace Programme

NIR launch Swedish Workplace Programme (SWP) A global programme with a dedicated approach to strengthen management and employee partnerships at...

Strengthening Partnership and Social Dialog in Colombia

Strengthening Partnership and Social Dialog in Colombia

NIR’s current project in Colombia aim to strengthen the social dialogue, a important component  of a well functioning labour market. The...

Meet Christine Bäckström CEO of NIR

Meet Christine Bäckström CEO of NIR

Ms Christine Bäckström took up the post as CEO of NIR in 2019. Prior to her new role, Christine served...


 

Den 18 April 2020 gick NIRs ordförande Erik Belfrage bort. NIR minns och hedrar hans gärning och ledarskap att forma NIR under hans ordförandeskap från 2005 till 2020.

Till minne av Erik Belfrage

 

How to build peace from the private sector in Colombia

NIR, FIP and ANDI, aware of the critical role of the private sector in a peacebuilding process, they join together to create an agenda from this sector called “The development of a working strategy in peacebuilding from the private sector in Colombia”. 

SWHAP

The Swedish Workplace HIV and AIDS Programme (SWHAP) is a joint initiative by the International Council of Swedish Industry (NIR) and the Swedish Industrial and Metal Workers’ Union (IF Metall). It is a long-term strategy to contribute to the establishment and/or support of HIV and wellness programmes at Swedish-related companies in sub-Saharan Africa. SWHAP is an example of how management, employees and trade unions can contribute to a successful intervention that saves lives and secures future markets. Since 2004, this programme has been helping companies invest in workplace programmes that reverse the negative impact of HIV and AIDS.

Medlemmar 2020

KONTAKT

Näringslivets Internationella Råd (NIR)
International Council of Swedish Industry
Box 555 45
102 04 Stockholm
Visiting Address:  Sturegatan 11, Stockholm. Sweden

Telephone: +468 783 80 00
E-mail: info@nir.se