“Vi arbetar för att skapa ömsesidig nytta”

Multinationella företag, lokala företag och samhället – vi tjänar alla på att det finns förutsättningar för att göra hållbara och långsiktiga affärer. I vårt arbete stöder vi framväxten av dessa förutsättningar.

VILKA VI ÄR

NIR arbetar för att stärka svenska företags långsiktiga intressen i komplexa miljöer.  Vi är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation.

Våra medlemmar är de stora industri- och exportföretagen och organisationer och myndigheter som arbetar med global handel och närvaro handel. Vi bedriver verksamhet i ett 20-tal länder runt om i världen, där vi arbetar för att hjälpa våra medlemmar, lokala företag och organisationer att lyckas med långsiktigt hållbara affärer och investeringar.

Läs mer…

VAD VI GÖR

Svenska företag är beroende av internationell handel och expansion för att vara konkurrenskraftiga. Tillväxten sker alltmer i länder där det kan finnas svårigheter att arbeta långsiktigt och ansvarsfullt. Därför behöver företagen utveckla sätt att vara långsiktigt framgångsrika som tar hänsyn till ekonomi, miljö och samhälle.

NIR hjälper svenska företag att utveckla sin potential på svåra marknader och vi arbetar aktivt för att stödja en hållbar utveckling i dessa länder. 

Läs mer...

Nyheter

NIR på SIPRI:s internationella workshop “Russia-China Rapprochement and its Impact on Asia and Europe”

NIR på SIPRI:s internationella workshop “Russia-China Rapprochement and its Impact on Asia and Europe”

NIR deltog vid SIPRI:s internationella workshop “Russia-China Rapprochement and its Impact on Asia and Europe” på tema Energi- och resursengagemang....

NIR lansererar Sustainable Bank Management Programme i Kuba 2016-2019

NIR lansererar Sustainable Bank Management Programme i Kuba 2016-2019

I december 2016 lanserade NIR ett nytt treårigt projekt i Kuba, Sustainable Bank Management Programme. Programmet består dels av teoretisk...

NIR ny adress

NIR ny adress

Näringslivets Internationella Råd (NIR) International Council of Swedish Industry Box 555 45 102 04 Stockholm Visiting Address:  Sturegatan 11, Stockholm....

NIR i Ukraina 9-11 november

NIR i Ukraina 9-11 november

NIR deltar i Sweden-Ukraine Cleantech Forum och besöker Kiev och Vinnytsia för möten med intressenter och partners. För mer information,...

How to build peace from the private sector in Colombia

NIR, FIP and ANDI, aware of the critical role of the private sector in a peacebuilding process, they join together to create an agenda from this sector called “The development of a working strategy in peacebuilding from the private sector in Colombia”. 

SWHAP

The Swedish Workplace HIV and AIDS Programme (SWHAP) is a joint initiative by the International Council of Swedish Industry (NIR) and the Swedish Industrial and Metal Workers’ Union (IF Metall). It is a long-term strategy to contribute to the establishment and/or support of HIV and wellness programmes at Swedish-related companies in sub-Saharan Africa. SWHAP is an example of how management, employees and trade unions can contribute to a successful intervention that saves lives and secures future markets. Since 2004, this programme has been helping companies invest in workplace programmes that reverse the negative impact of HIV and AIDS.

MEDLEMMAR

kONTAKT

Näringslivets Internationella Råd (NIR)
International Council of Swedish Industry
Box 555 45
102 04 Stockholm
Visiting Address:  Sturegatan 11, Stockholm. Sweden

Telephone: +468 783 80 00
Fax: +468 665 90 29
E-mail: info@nir.se